Επιτομή γραμματικής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σουγδουρής, Γεώργιος, (1645-1725)
  5. Provincia di Venezia [Ενετιήσιν]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1781
  6. 167 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές