1. Τραπεζούς, Αυτοκρατορία της (Ελληνική) | Κράτος των Μεγάλων Κομνηνών (Ελληνική)
  2. 1204
  3. 1461
  4. Ιστορικές κρατικές οντότητες