Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1780
176 σελ.

Θεοτοκάριον ωραιότατον και χαρμόσυνον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μαρία, Θεοτόκος -- Λατρεία