Τέχνη Ρητορικής : Φραγκίσκου ιερέως του Σκούφο [sic] Κρητός του εκ Κυδωνίας, φιλοσοφίας και ιεράς θεολογίας διδασκάλου, τη Μητρί και Παρθένω γονυπετώς αφιερωθείσα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σκούφος, Φραγκίσκος, (1644-1697)
  5. Provincia di Venezia [Ενετίησιν]: Παρά Μιχαήλ Αγγέλω τω Βαρβωνίω, 1681
  6. 472, [23] σελ.
    • Το αντίτυπο της συλλογής Σιδερίδη έχει χειρόγραφο τίτλο ράχης: "Ρητορική σκούφου του κυδωνιάτου"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές