Των Αγίων Συνόδων της Καθολικής Εκκλησίας των ανα πάσαν την οικουμένην συναθροισθεισών Οικουμενικών τε και τοπικών νέα και διαψιλεστάτη συνάθροισις : εν η περιλαμβάνονται και οι κανόνες των Θείων Αποστόλων και αι διαταγαί των αυτών διά Κλημέντος του Ρωμαίου : έτι δε αι Κανονικαί επιστολαί ... μέρος Αγίων Πατέρων και το Σύνταγμα Γελασίου του Κυζικίμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μήλιας, Σπυρίδων, αρχιμανδρίτης, τοποτηρητής Φιλαδελφείας, (π.1720 -)
  5. Παρίσι [Εν Παρισίοις], 1761
  6. τόμος 1. (660, xii σελ.), τόμος 2 (1034 σελ.)
    • Οι τόμοι είναι δερματόδετοι
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές