Ολίγαι συστάσεις χρήσιμοι εις την γεωργίαν μας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κέα [Εν Κέα]: Γεωργικός Σύνδεσμος των Κείων, 1911
  6. 32 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές