Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της ανατροφής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Spurzheim, Johann Gaspar, (1776-1832) | Σχινάς, Χρήστος Μ.
  5. Αίγινα [Εν Αιγίνη]: Εκ της Εθνικής Τυπογραφίας, 1831
  6. 88 σελ.
    • Μεταφράστηκε από την γαλλική έκδοση του 1822: Essai sur les principes elementaire de l'education. [Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα: Βιβλία - Φυλλάδια. Τόμος δεύτερος, 1819-1832. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2011]
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές