Ελληνικά
Εν Αιγίνη: Εκ της Εθνικής Τυπογραφίας, 1831
88 σελ.
  • Μεταφράστηκε από την γαλλική έκδοση του 1822: Essai sur les principes elementaire de l'education. [Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα: Βιβλία - Φυλλάδια. Τόμος δεύτερος, 1819-1832. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2011]

Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της ανατροφής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μεταφράστηκε από την γαλλική έκδοση του 1822: Essai sur les principes elementaire de l'education. [Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα: Βιβλία - Φυλλάδια. Τόμος δεύτερος, 1819-1832. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2011]
    1. Παιδιά -- Φροντίδα και υγιεινή