Ελληνικά
Αθήνησιν: Τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1859
123 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Διάφορα Θ. Βαλλιάνου

Ερμηνεία του συμβόλου πίστεως της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας και περί λειτουργίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Διάφορα Θ. Βαλλιάνου
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα
    2. Θεολογία -- Δογματική
    3. Σύμβολο της πίστεως