[Ρισαλέγι σερρίφ Μεσλέκ Ουλλάχ Μουκαττές Τζεπέλη Σινανήν πεγιανηντέτουρ]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  6. Βενετία [[Βενετικτέ]]: [Αγιανλαρήν ίζνι Σεριφλερή ιλέ Μπασιλτεί Γιανναλή Θεοδόσιος ογλού Δημήτριος Πασματζιτάν], 1784
  7. θ', 148 σ.
    • [Σιναϊτη Πρωτοσύγκελος Ισταμπολλού Βελιουλάχ Φαζιζετλού Δανιήλ Ιερομοναχοζουν τεχρικη τζεκτη ιλε. Σίφτη σιμτι jλκ εββέλ γιαβάν Ρωμάτζε Τηληντέν σάτε τούρτζεγε Τεφσήρ βε τερτζουμέ ολουντού Άγιος Καισαρείας Πρωτοσύγκελος Έτρενελη Σαράφ Ογλού Ναμηντέ ολάν. Ιγνάτιος Ιερομοναχοσταν Βε ολ μουσερριφ Τουρ Σινατέ ολάν μουκρερέμ Μοναστηρήν χαρτζ Μαστράφ ιλέ Πασμαγιά Βεριλτεί Ανατολτάν ολάν Ορθοδοξοστηνταρ χριστιανλερην Κηφαετκικλερηιτζην]
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές