Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ' : μυθιστόρημα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Merimee, Prosper, (1803-1870) | Δραγούμης, Νικόλαος (1809-1879)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις], 1857
  6. 108 σελ.
    • Συσταχωμένο με: "Ημερολόγιον απόρου νέου..."/Octave Feuillet, "Ο λευκός λύκος"/Παύλου Φεβάλ, "Κωστάλ ο ινδός"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές