Το σταφύλι τσαούσι και αι ιδιότητες του κλήματος τούτου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Κ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927
  6. 16 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές