Ο παπατρέχας : διήγημα διδακτικόν εν είδει προλεγομένων εις τας τέσσαρας πρώτας ραψωδίας του Ομήρου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Αθήνα [Αθήναις]: Τύποις ''Λακωνίας'', 1882
  6. 109 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές