Ελληνικά
Αθήναις: Τύποις ''Λακωνίας'', 1882
109 σελ.

Ο παπατρέχας : διήγημα διδακτικόν εν είδει προλεγομένων εις τας τέσσαρας πρώτας ραψωδίας του Ομήρου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)