Απολογία ιστορικοκριτική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Provincia di Trieste [Εν Τριεστίω]: Τυπογραφία Γάσπαρος Βάϊς, 1814
  6. 348 σελ.
    • Περιέχει καταλόγους λογίων Βυζαντινών και της περιόδου της Τουρκοκρατίας, με σύντομες πληροφορίες για το έργο του καθενός
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές