Ελληνικά
Εν Αθήναις: Βιβλιοπωλείον Γ. Χ. Κορνάρου, 1923
94 σελ.

Πολιτικαί παραινέσεις προς τους Έλληνας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνικός διαφωτισμός
    2. Πολιτική και φιλοσοφία