Πολιτικαί παραινέσεις προς τους Έλληνας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833) | Παντελάκης, Εμμ. Γ., (1872-1942)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Βιβλιοπωλείον Γ. Χ. Κορνάρου, 1923
  6. 94 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές