1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20673
  4. GR-AtACAb10078016
  5. Ελληνικά
  6. Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν. (1848-1941)
  7. Αθήνησι: Εστία, 1918
  8. 28