Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ο Παλαμήδης, 1886
ι', 80 σελ.
  • Άνω του τίτλου : Μεσαιωνικό μελέτημα

Φράγκοι και Βυζάντιον : ιδίως επί Καρόλου του μεγάλου και Ειρήνης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Άνω του τίτλου : Μεσαιωνικό μελέτημα
    1. Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Κοινωνικές συνθήκες