Φράγκοι και Βυζάντιον : ιδίως επί Καρόλου του μεγάλου και Ειρήνης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πατσόπουλος, Δ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ο Παλαμήδης, 1886
  6. ι', 80 σελ.
    • Άνω του τίτλου : Μεσαιωνικό μελέτημα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές