Άνδρας
1873
1956
Ελληνικά
Τάξις των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
 • Ο Αντώνιος Λιγνός του Δημητρίου γεννήθηκε το 1873 και πέθανε τον Ιούνιο του 1956. Ήταν ιατρός στο επάγγελμα και διετέλεσε Δήμαρχος της ιστορικής Ύδρας για σαράντα ολόκληρα χρόνια γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους Δημάρχους σε όλον τον ελλαδικό χώρο. Το σημαντικότερο έργο του Λιγνού ήταν η εύρεση, ταξινόμηση και μελέτη των αρχείων του νησιού τα οποία αποτέλεσαν την βάση για την δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου της Ύδρας, ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας.

  Οδός Ελλήνων

Λιγνός Αντώνιος

 1. Πρόσωπο
 2. 1873
 3. 1956
 4. Άνδρας
 5. Ελληνικά
  1. Δήμος Ύδρας
  1. Ο Αντώνιος Λιγνός του Δημητρίου γεννήθηκε το 1873 και πέθανε τον Ιούνιο του 1956. Ήταν ιατρός στο επάγγελμα και διετέλεσε Δήμαρχος της ιστορικής Ύδρας για σαράντα ολόκληρα χρόνια γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους Δημάρχους σε όλον τον ελλαδικό χώρο. Το σημαντικότερο έργο του Λιγνού ήταν η εύρεση, ταξινόμηση και μελέτη των αρχείων του νησιού τα οποία αποτέλεσαν την βάση για την δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου της Ύδρας, ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας.

   Οδός Ελλήνων