Η ΗΜΕΡΑ ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΤΟ 1821

THE DECLARATION DAY OF THE REVOLUTION IN YDRA IN 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λιγνός Αντ. | Λιγνός Αντώνιος
  5. 1949
  6. 192-194
    • The events of the declaration day of the revolution in Ydra in 1821 are described.
    • Περιγράφονται τα γεγονότα της ημέρας κηρύξεως της επανάστασης της Ύδρας το 1821.