Ελληνικά
Αθήνησι: Εκ του Τυπογραφείου Αθηνάς, 1854
16 σελ.
  • "Της Βιβλιοθήκης του Λαού, παράρτημα πρώτον"

Γερμανός ο Παλαιών Πατρών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Της Βιβλιοθήκης του Λαού, παράρτημα πρώτον"
    1. Γερμανός, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, (1771-1826)
    2. Αγωνιστές του 1821, Κληρικοί
    3. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821