Γερμανός ο Παλαιών Πατρών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αινιάν, Δημήτριος, (1800-1881)
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Εκ του Τυπογραφείου Αθηνάς, 1854
  6. 16 σελ.
    • "Της Βιβλιοθήκης του Λαού, παράρτημα πρώτον"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές