Ευριπίδου Ιππόλυτος στεφανηφόρος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ευριπίδης, (480-406 π.Χ.) | Ζενευράκης, Ν.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του τυπογραφείου Δ. Ειρηνίδου, 1859
  6. 103 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές