Αρριανού των Επικτήτου διατριβών : βιβλία τέσσαρα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Επίκτητος, (1ος αι.) | Αρριανός o Φλάβιος, (94-175) | Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Παρίσι [Εν Παρισίοις]: Εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, F. Didot, 1827
  6. 2 τόμοι
    • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές