Σεφέρης, Γιώργος (1900-1971)

Seféris, Giórgos (Αγγλική) | Sepherēs, Giōrgos (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Σεφεριάδης, Γιώργος (Αγγλική)
 3. Άνδρας
 4. 13 Φεβρουαρίου 1900
 5. Βουρλά
 6. 20 Αυγούστου 1971
 7. Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Διπλωμάτης | Ποιητής
 10. Ελληνικά
 11. Σεφεριάδης, Στυλιανός (1873-1951)
 12. Αγγελόπουλος, Άγγελος