Ελληνικά
 • οικισμός της Τουρκίας

Βουρλά

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
  1. οικισμός της Τουρκίας
  1. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. Q996670 ⟶ Q996670
  1. 298316 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 132687973 ⟶ Πατήστε εδώ