Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της ανατροφής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της ανατροφής