Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας εις πέντε μερισθείσα τμήματα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας εις πέντε μερισθείσα τμήματα