Ο ψευτοξενοδόχος : κωμωδία σε πράξεις τρεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ της τυπογραφίας Σ. Παυλίδου, 1859
  6. 41 σελ.
    • Συγγραφή : Υπό Κ. Π.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές