Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Σ. Παυλίδου, 1859
41 σελ.
  • Συγγραφή : Υπό Κ. Π.

Ο ψευτοξενοδόχος : κωμωδία σε πράξεις τρεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συγγραφή : Υπό Κ. Π.