Πολιτικόν σύνταγμα της Ελλάδος, κατά την Ε' Εθνικήν συνέλευσιν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο