Αισχύλος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε και εκδοθείς, εις τόμους δύο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Αισχύλος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε και εκδοθείς, εις τόμους δύο