Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα και ζητήματα υπό του σοφωτάτου κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως