Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα και ζητήματα υπό του σοφωτάτου κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο