Αριστοφάνης σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Αριστοφάνης σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα