Οι άθλοι της εν Βλαχία Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 έτος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Φωτεινός, Ηλίας
  5. Λειψία [Εν Λειψία της Σακσονίας], 1846
  6. 194 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές