Θεόκριτος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Θεόκριτος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα