Αλζίρα ή Οι Αμερικανοί, τραγωδία εις πέντε πράξεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο