3080. - Άλζίρα ή οι 'Αμερικανοί, τραγφδία Βολταίροο, μεταφρασθεΐσα υπό Ι. Κομανιανού. Έν Βουκουρεστίφ 1839. Κουμανούδης 1, 231. *
Ι.Κομανιανού

Αλζίρα ή Οι Αμερικανοί, τραγωδία εις πέντε πράξεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αλζίρα ή Οι Αμερικανοί, τραγωδία εις πέντε πράξεις