Κωμωδία "Ο κατά φαντασίαν φιλόσοφος", εις τρεις πράξεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο