Κωμωδία "Ο κατά φαντασίαν φιλόσοφος", εις τρεις πράξεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Κωμωδία "Ο κατά φαντασίαν φιλόσοφος", εις τρεις πράξεις