Συλλογή παροιμιών των νεώτερων Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας των αρχαίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο