Συλλογή παροιμιών των νεώτερων Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας των αρχαίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Συλλογή παροιμιών των νεώτερων Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας των αρχαίων