Ελληνικά
Εν Αιγίνη: Τυπογραφία Ανδρέα Κορομηλά, 1834
λβ', 127 σελ.
 • Το βιβλίο έχει τυπωθεί με ιδιόμορφο τρόπο και φαίνεται σαν να πρόκειται για δύο διαφορετικά βιβλία. Το πρώτο με τίτλο "Ανδρών αγαθών βίος, Αδαμάντιου Κοραή και του Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Α. Κ. Καποδίστρια, οις αφιέρωται και η βίβλος", το οποίο περιλαμβάνει την "Επιτομή Φυσικής εις βιβλία τρία". Το δεύτερο με τίτλο "Μεταφυσική εις τέσσαρα: Οντολογίαν, ψυχολογίαν, κοσμολογίαν, θεολογίαν..."

Ξυνωρίς : ήτοι Φυσική και Μεταφυσική

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Το βιβλίο έχει τυπωθεί με ιδιόμορφο τρόπο και φαίνεται σαν να πρόκειται για δύο διαφορετικά βιβλία. Το πρώτο με τίτλο "Ανδρών αγαθών βίος, Αδαμάντιου Κοραή και του Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Α. Κ. Καποδίστρια, οις αφιέρωται και η βίβλος", το οποίο περιλαμβάνει την "Επιτομή Φυσικής εις βιβλία τρία". Το δεύτερο με τίτλο "Μεταφυσική εις τέσσαρα: Οντολογίαν, ψυχολογίαν, κοσμολογίαν, θεολογίαν..."
  1. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  2. Καποδίστριας, Ιωάννης Α., (1776-1831)
  3. Φυσική -- Σπουδή και διδασκαλία
  4. Μεταφυσική -- Σπουδή και διδασκαλία