Ελληνικά
Εν Αθήναις: Α. Κτενά, 1878
328 σελ.

Ιστορικά απομνημονεύματα εκ της ελληνικής επαναστάσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821