Ιστορικά απομνημονεύματα εκ της ελληνικής επαναστάσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μεταξάς, Κωνσταντίνος
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Α. Κτενά, 1878
  6. 328 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές