Επιστολαί διαφόρων φιλοσόφων, ρητόρων, σοφιστών, εξ προς τοις είκοσι, ων τα ονόματα εν τη εξής ευρήσεις σελίδι = Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum, sex & viginti quorum nomina insequenti in venies Pagina