Υπομνήματα περί της Επαναστάσεως της Ελλάδος, από το 1820 μέχρι του 1823, παρά του μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού