1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ' [1726]