Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ' [1726]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο