2787. — Παναγιώτου Δοξαρά περ'ι ζωγραφιάς, χειρόγραφον του αψκς"' νυν το πρώτον μετά προλόγου εκδιδόμενο-/ ύπο Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. Εν 'Αθήναις, τύποις Ά. Κτένα και Σ. Οικονόμου. 1871. In-8 de μγ' (43) et 44 pages. Titre rouge et noir.
Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου

Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ' [1726]

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ' [1726]