Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1865
  6. 71 σελ.
    • 6η έκδ. επηυξημένη μετά προσθήκης γραφικών σημειώσεων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές