Αθηνά: η παρά το Βαρβάκειον ευρεθείσα εν σχέσει προς την Αθηνάν του Παρθενώνος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο