Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπογραφείο της Αυγής, 1857
58 σελ.

Ανασκευή των παρά του Ν. Κοτζιά ιστορουμένων περί των Ψαριανών πραγμάτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ψαρά -- Ιστορία -- 19ος αι. -- Πηγές