Ανασκευή των παρά του Ν. Κοτζιά ιστορουμένων περί των Ψαριανών πραγμάτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Τσαμαδός, Δ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπογραφείο της Αυγής, 1857
  6. 58 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές