Το ναυτικόν του Βυζαντίου κατά τον δέκατον αιώνα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Γούδας, Μιχαήλ, (1868-1931)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Έκδοσις "Κριτικής", 1903
  6. 27 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές