Ελληνικά
Αθήναι: Έκδοσις "Κριτικής", 1903
27 σελ.

Το ναυτικόν του Βυζαντίου κατά τον δέκατον αιώνα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Ιστορία -- Ναυτική